Bilder från spårkursen med Håkan Björling 21-22 jan 2011*
(Tony J)

Vargskiten läggs väl synligt, gärna mitt på vägen. Luktar illa!

Skiten kommer från en av ungvargarna från tansenreviret ca 2-3 ddgr gamla.

En typisk revirmarkering, ligger mycket högt placerad.

Här har flocken tagit tre rådjur. Spåren är efter dödskampen.

Ingenting blir kvar efter djuret, ben och allt åker med.

Här är blodet efter tansenvalpen som sköts i Gensen.

Håkan på skottplatsen.

Till höger ligger vargspåren efter jaktdagen.

Christer Limatainen visar drevlöpan. (Med reservation av stavningen)