Diverse nya kamininstallationer

B16 A har fått en kamin fixat av Peter

B17 med kamin

A21

A21

Installerad kamin på A20


Nya F5 !!

F8 har fått en kamin.

A8

A15

F10

Nya F6

F6 utflyttad till kraftledningen. Koordinater med RT 90 är: X 6705426 Y 1472906

B22

F12 -Man ska ju alltid sikt-röja runt passet, men om man gör det så här noga
så bör man nog fråga markägaren först.

Reparation av F1